Ukoliko želite da se promovirate i na društvenim mrežama i ostalim servisima, kao što su Facebook, Instagram, YouTube i ostali, a nemate Vaš postojeći račun / nalog za firmu na tim servisima, mi to možemo za Vas izraditi, te podesiti sve što je potrebno. Također, možemo uvezati Vašu službenu (oficijelnu) web stranicu prema društvenim mrežama, a i obrnuto. Na Vaše naloge na društvenim mrežama, mi Vam možemo postaviti dodatni materijal, u svrhe promoviranja Vaše firme.