Vi brinite o vašem poslu, jer mi brinemo o web-stranici, hostingu, domeni, backupu i svemu ostalom što je potrebno za pravilan rad Vaše web-stranice. Mi izrađujemo redovan backup (sigurnosnu kopiju web stranice), tako da se kompletan sadržaj može vratiti ukoliko bi eventualno došlo do bilo kakvog problema ili na primjer za potrebu prebacivanja kompletnog sadržaja na drugi hosting.